03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گفتگوی روزنامه آسیا با مهندس متوسلیان؛ رئیس هیأت مدیره انجمن لوله و اتصالات PVC در حاشیه همایش علمی "لوله و اتصالات UPVC ، تأسیسات ماندگار، ساختمان ایمن"

برگزاری همایش علمی((لوله واتصالات UPVC، تأسیسات ماندگار، ساختمان ایمن)) با رویکرد چرایی کاهش طول عمر ساختمان ها وهدر رفت ۱۰ درصدی درآمد هر ایرانی