۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله اورینگی- آبرسانی

مشخصات

لوله اورینگی | آبرسانی

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر خارجی اسمی
dn
ضخامت اسمی دیواره (en )
سری لوله ( S ) و نسبت ابعادی استاندارد ( SDR )
S 32
SDR 65
S 25
SDR 51
S 20
SDR 41
S 16
SDR 33
S 12.5
SDR 26
S 10
SDR 21
S 8
SDR 17
S 6.3
SDR 13.6
S 5
SDR 11
فشار اسمی ( PN ) برمبنای ضریب طراحی 2/5=C
_PN 4PN 5PN 6PN 8PN 10PN 12.5PN 16PN 20
12________1.5
16________1.5
20_______1.51.9
25______1.51.92.3
32____1.51.61.92.42.9
40___1.51.61.92.43.03.7
50__1.51.62.02.43.03.74.6
63_1.51.62.02.53.03.84.75.8
75_1.51.92.32.93.64.55.66.8
90_1.82.22.83.54.35.46.78.2
فشار اسمی ( PN ) برمبنای ضریب طراحی 2=C
PN 4PN 5PN 6PN 8PN 10PN 12.5PN 16PN 20PN 25
1101.82.22.73.44.25.36.68.110
12522.53.13.94.867.49.211.4
1402.22.83.54.35.46.78.310.312.7
1602.53.244.96.27.79.511.814.6
1802.83.64.45.56.98.610.713.316.4
2003.23.94.96.27.79.611.914.718.2
2253.54.45.56.98.610.813.416.620.5
2503.94.96.27.79.611.914.818.422.7
2804.45.56.98.610.713.416.620.625.4
3154.96.27.79.712.11518.723.228.6
3555.678.710.913.616.921.126.132.2
4006.37.99.812.315.319.123.729.436.3
45078.81113.817.221.526.733.140.9
5007.89.812.315.319.123.929.736.845.4
5608.81113.717.221.426.733.241.250.8
6309.912.315.419.324.13037.446.357/2
71011.113.917.421.827.233.942.152.2_
80012.515.719.624.530.638.147.458.8_
90014.117.62227.634.442.953.3__
100015.619.624.530.638.247.7___
120018.723.529.436.7_____
140021.827.434.3______
160024.931.3_______