۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

فاضلاب خانگی-لوله باران

سامانه‌های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار و ناودان پلی وینیل کلراید سخت (UPVC)

قطر خارجی اسمی dnضخامت(mm) | اورینگیضخامت(mm) | چسبی
501.51.2
531.51.3
601.51.3
631.51.3
681.51.5
701.51.5
751.51.5
801.61.5
821.61.5
821.61.5
901.81.8
1001.91.8
10521.8
1102.22
1252.5_
1402.7_
1603.2_