۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خط مشی سازمان

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا : مدیریت شرکت با اعتقاد راسخ به نگرش برد- برد در رابطه با مشتریان، شكايت كنندگان، سهامداران، کارکنان، تأمین کنندگان، دولت و جامعه، خود را نسبت به موارد زیر متعهد می داند:

پای بندی به رعایت استانداردهای الزام آور و  توسعه کیفیت در تولید محصولات و ارایه خدمات
ارتقای کیفیت محصول ، افزایش تنوع محصولات و افزایش رضایت مشتریان و افزایش فروش
نوسازی و بهینه سازی ماشین آلات و تجهیزات تولید
توانمندسازی و انگیزش کارکنان و استفاده مؤثر از ایده های ایشان
محیط کاری ایمن، پیراسته و آراسته
بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت
اثربخش و کارا بودن  فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان به گونه ای که رضایت آنان را به دنبال داشته باشد.

تمامی کارکنان سازمان بر این باورند که « رضایت مشتری شرط بقاست» ؛ لذا با تمام وجود در مسیر تحقق راهبردهای فوق تلاش می کنند.