09134540510

سمینارها

سمینار تخصصی تأسیسات برق ساختمان

کاشان خرداد ماه 1402

همایش روز صنعت برق

مشهد اردیبهشت ماه 1402

سمینار تخصصی تأسیسات فاضلاب ساختمان

مشهد آذرماه 1400

سمینار تخصصی تأسیسات برق ساختمان

کرمان​ آبان ماه 1401

سمینار تخصصی تأسیسات مکانیک ساختمان

رفسنجان مهر ماه 1401

سمینار تخصصی تأسیسات برق ساختمان

بوشهر بهمن ماه 1398

اسکرول به بالا