۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آکادمی برق ساختمان

پخش ویدیو

معرفی محصول جدید از وینباکس

پخش ویدیو

آموزش نحوه خم کوتاه و خم بلند با لوله های برقی خم سرد یزدپولیکا

پخش ویدیو

نحوه ی انجام دوخم و سه خم با لوله های برقی خم سرد یزدپولیکا

آکادمی فاضلاب ساختمان

پخش ویدیو

مزایای کلاهک H-Vent

پخش ویدیو

کیفیت واشرهای لاستیکی و مصرف مواد روانساز

پخش ویدیو

علت شکست در تأسیسات چسبی چیست؟

پخش ویدیو

نحوه‌ی اجرای بست و تکیه‌گاه

پخش ویدیو

عدم استفاده از ماده روانساز یا مصرف روانساز غیر استاندارد

پخش ویدیو

علت گرفتگی لوله های درین

پخش ویدیو

سه راه دریچه بازدید سه تکه قسمت اول

پخش ویدیو

سه راه دریچه بازدید سه تکه قسمت دوم