۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

✔ چاره اندیشی در سیستم مقررات عرضه و توزیع 

✔ چالش های صادراتی و عامل اصلی روزمرگی و عدم توسعه صنعت

✔ بررسی نقش و خواص پرکننده کربنات کلسیم در فرآیند تولید لوله های پی وی سی

✔ در جلسه وضعیت بازار پی وی سی چه گذشت 

✔ رشد قیمت های پی وی سی در آمریکا و بهبود تقاضا در 2023

عضویت در نشریه

مقالات

مقاله 1

روان کننده ها

مقاله 2

بررسی و نقش خواص پرکننده کربنات کلسیم در فرآیند تولید لوله های پی وی سی 

سایر نشریات