۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بوشن بدون ترمز plain

مشخصات بوشن بدون ترمز plain جایگزین مناسب برای گرم کردن لوله ها استحکام بالا و مقاوم در برابر ضربه آب بندی مطمئن و پایدار خود خاموش شونده استاندارد ایران: INSO 9119_1 اروپا: BS EN 1329_1 قطر ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد سفتی حلقه ای(SN) 75 3 B 3 BD 2

بوشن ترمزدار plain

مشخصات بوشن ترمزدار plain جایگزین مناسب برای گرم کردن لوله ها استحکام بالا و مقاوم در برابر ضربه آب بندی مطمئن و پایدار خود خاموش شونده استاندارد ایران: INSO 9119_1 اروپا: BS EN 1329_1 قطر ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد سفتی حلقه ای(SN) 75 3 B 3 BD 2

سه راه سه سرکوپل plain

مشخصات سه راه سه سرکوپل plain استحکام بالا و مقاوم در برابر ضربه خودخاموش شونده آب بندی مطمئن و پایدار دارای سطوح صاف و صیقلی استاندارد ایران: INSO 9119_1 اروپا: BS EN 1329_1 قطر ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد سفتی حلقه ای(SN) رنگ 75 3 B 3 BD 4 طوسی

سه راه دو سرکوپل plain

مشخصات سه راه دو سرکوپل plain استحکام بالا و مقاوم در برابر ضربه خودخاموش شونده آب بندی مطمئن و پایدار دارای سطوح صاف و صیقلی استاندارد ایران: INSO 9119_1 اروپا: BS EN 1329_1 قطر ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد سفتی حلقه ای(SN) رنگ 75 3 B 3 BD 4 طوسی

بوشن

مشخصات بوشن استاندارد INSO ۱۳۳۶۱_۳ :ایران ISO ۱۴۵۲_۳ :اروپا سایز فشار اسمی قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی رنگ 32 25 ۳۲/۳_۳۲/۱ 3.6 22 طوسی

کپ ۳۲

مشخصات کپ ۳۲ استاندارد INSO ۱۳۳۶۱_۳ :ایران ISO ۱۴۵۲_۳ :اروپا سایز فشار اسمی قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی رنگ 32 16 ۳۲/۳_۳۲/۱ 2.9 22 طوسی

سه راه ۹۰ درجه دوسرکوپل plain

مشخصات سه راه 90 درجه دوسرکوپل plain استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت رنگ 32 B 3 طوسی

سه راه ۴۵ درجه دوسرکوپل plain

مشخصات سه راه ۴۵ درجه دوسرکوپل plain استاندارد INSO 9119_1 :ایران BS EN 1329_1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت رنگ 32 B 3 طوسی

موفه فشار قوی

مشخصات موفه فشار قوی امکان کنترل تنش های وارده به تاسیسات آب باران مهار انبساط و انقباض لوله و اتصالات UPVC در سیستم آب باران تحمل فشار بالا و امکان انجام تست یکپارچه استاندارد INSO13361-2 :ایران ISO1452-2 :اروپا سایز ضخامت(mm) تحمل فشار کاری رنگ 110 4.2 10 طوسی 110 5.3 12.5 طوسی 110 6.6 16 […]

کمربند تعمیری دوتکه

مشخصات کمربند تعمیری دوتکه استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) سفتی حلقه ای(SN) رنگ 63 B 3 – – – طوسی 90 B 3 BD 3 4 طوسی 110 B 3/2 BD 3/2 4 طوسی