03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله های H-VENT

مشخصات پکیج H-Vent آنتی UV استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا طول لوله H-Vnet 60 و 180 سانتی متر قطر خارجی اسمی dn ضخامت(mm) حوزه کاربرد طرح 63 3 B – 90 3 B – 110 3.2 B – 125 3.2 B – 160 3.2 B –

کلاهک H-VENT

مشخصات کلاهک H-Vent آنتی UV استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا قطر خارجی اسمی dn ضخامت(mm) حوزه کاربرد طرح 63 3 B H 90-110-125 3-3.2-3.2 B H

تبدیل هم مرکز

مشخصات تبدیل هم مرکز استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 40*50 16 40/3 – 40/1 4/6 31 50*63 16 50/3 – 50/1 5/8 37/5

بوشن یکسر دنده

مشخصات بوشن یکسر دنده استاندارد 3-INSO 13361 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی “1*32 16 32/3 – 32/1 3/6 22

زانو 45 درجه استخری

مشخصات زانو 45 درجه استخری استاندارد INSO 13361-3 :ایران ISO 1452-3 :اروپا سایز فشار اسمی PN قطر داخلی اسمی مادگی ضخامت مادگی حداقل طول مادگی 50 16 50/3 – 50/1 4/6 31 63 16 63/3 – 63/1 5/8 37/5

موفه

موفه یک رابط به صورت یک سر اورینگ و یک سر چسبی است و معمولاً به فاصله های مناسب در ساختمان کارگذاری می شود تا قابلیت انعطاف پذیری شبکه را در برابر نشست ساختمان، زلزله، انبساط و انقباض شبکه و پدافند غیرعامل افزایش دهد. مزایای محصول «موفه» تولید شرکت یزدپولیکا: قابلیت ایجاد سیستم تلفیقی (چسبی […]

سیفون

سیفون نوعی اتصال است که: مانع از برگشتن فاضلاب بوی بد و جانوران موزی از درون شبکه فاضلاب به داخل ساختمان می شود. سیفون باید به گونه‌ای باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند. داخل سیفون باید صاف و عاری از هرگونه زائده، برآمدگی و مانع باشد. که این موارد در […]

بوشن بدون ترمز

مشخصات بدون ترمز استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) سفتی حلقه ای(SN) رنگ 63 B 3 * * * طوسی 75 B 3 * * * طوسی 90 B 3 BD 3 4 طوسی 110 B 3/2 BD 3/2 8 طوسی 125 B 3/2 BD 3/2 […]

بوشن

بوشن، اتصالی به ظاهر ساده، ولی بسیار کاربردی می‌باشد که وظیفه آن اتصال بخش نری دو لوله ی کونیک شده در مسیر لوله کشی است. “بوشن”، نوعی “حلقه واصل” بین دو لوله یا اتصالی استوانه ای شکل با دو سر مادگی است که لوله های هم قطر و هم اندازه را به سادگی به یک […]

درپوش

درپوش اتصالی است که از آن جهت مسدود کردن سیستم فاضلاب یا هواکش به صورت موقت یا دائم استفاده می گردد. مشخصات استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا سایز حوزه کاربرد ضخامت(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) سفتی حلقه ای(SN) رنگ 63 B 3 * * * طوسی 75 B 3 * * * طوسی […]