03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نکات عمومی نصب

پس از ورود لوله به محل نصب، مسئولیت کنترل کیفیت و بررسی تعداد لوله‌ها با تحویل گیرنده است. برای نصب لوله‌های PVC-U بايد از نیروهای متخصص در این زمینه استفاده گردد. همچنین توجه به نکات زیر ضروری است: ۱) لوله‌های PVC-U در شرایط نرمال خاک در برابر خوردگی مقاوم بوده و نیازی به اعمال پیش‌گیری […]