چه تعداد از لوازم بهداشتی می توانند به یک هواکش مداری متصل شوند؟

بر اساس مقررات ملی ساختمان، حداکثر 8 عدد از لوازم بهداشتی که روي کف نصب شوند (مانند توالت، دوش، وان، کفشوي)، و به یک شاخه افقی فاضلاب متصل شده باشند، می توانند یک هواکش مداري داشته باشند. لوله فاضلاب هر یک از لوازم بهداشتی باید به صورت افقی به این شاخه افقی فاضلاب متصل شود […]

مطابق با دستورالعمل ها، فاصله انتهای لوله هواکش با دیوار، سطح زمین و … چه اندازه باشد؟

مطابق با دستورالعمل ها اگر انتهاي لوله هواکش به طور افقی از دیوار ساختمان خارج شود، باید دست کم 3 متر تا محدوده زمین ملک فاصله افقی داشته باشد. دهانه این لوله باید از سطح زمین محوطه دست کم 3 متر بالاتر باشد. انتهاي این لوله نباید زیر بالکن یا سایه بان دیوار خارجی ساختمان […]

فشار قابل تحمل توسط لوله های PVC-U تا چه اندازه می باشد؟

لوله های PVC-U در قطرهای مختلف از ۲۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر تولید می شوند.

فاصله افقی انتهای لوله هواکش از در، پنجره بازشو و … چه مقدار باید باشد؟

آیا میدانید طبق مقررات، مسیر هر لوله هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان به کدام قسمت و چگونه متصل می شود؟

دهانه های باز لوله های انشعاب فاضلاب و هواکش در چه زمانی بسته شوند؟