۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید دانشجویان از گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا

گروه تولید صنایع یزد پولیکا در تاریخ 21 اردیبهشت میزبان دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی واحد هلال احمر یزد به سرپرستی سرکار خانم دکتر دهقان عضو هیئت علمی این دانشگاه بود.

در جریان بازدید دانشجویان با موضوع HSE سرکار خانم الهه لوک زاده کارشناس ایمنی و بهداشت مجموعه در چندین ارائه  به معرفی مجموعه ی  تولیدی صنایع یزد پولیکا و اقدامات انجام شده ی ایمنی و بهداشت در  این مجموعه پرداخته و سپس دانشجویان در طی بازدید از بخش های مختلف این واحد  با فرآیندهای تولید،کنترل کیفیت،انبارش مواد اولیه، محصولات و قطعات این مجموعه و مفاهیم HSE   در این بخش ها  آشنا شدند.

شرح مختصری از فرآیند بازدید:

  • توضیح کلی راجب نحوه فعالیت شرکت و استاندار های ISO موجود در سازمان
  • ارائه وظایف و مسئولیت های قانونی شخص HSE در سازمان ها
  • ارائه الزامات قانونی، قوانین کار، قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین قوانین تامین اجتماعی مرتبط با HSE
  • ارائه تمامی اقدامات انجام شده در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شرکت یزد پولیکا اعم از( انواع مستند سازی ها، اقدامات کنترلی و اصلاحی، اقدامات ایمنی و همچنین اصلاحات در زمینه ارگونومی)