۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

کپ استخری

استاندارد
3-INSO 13361 :ایران
ISO 1452-3 :اروپا
سایزPNقطرحداقل طول مادگیضخامت
201620.1 - 20.3162.4
251625.1 - 25.318.52.4
321632.1 - 32.322.9
401640.1 - 40.3263.7
501650.1 - 50.3314.6
631663.1 - 63.337.55.8