03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

راهنمای کامل نصب لوله های عمودی

در برخی مواقع برای اینکه میزان حفاری زمین کاهش پیدا کند و در عین حال خط لوله آب و فاضلاب نیز ایجاد شود، نصب لوله های عمودی یا همان Riser بهترین راهکار محسوب می‌شود. این روش برای فاضلاب‌های بهداشتی عمیق کاربرد خوبی دارد. شرایط استفاده از نصب لوله های عمودی نیز به این شکل است […]