۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید تاجر تاجیکستانی از شرکت یزدپولیکا

بازدید تاجر تاجیکستانی از شرکت یزدپولیکا صبح روز سه شنبه 26 دی ماه تاجر اهل کشور تاجیکستان و هیئت همراه ضمنبازدید از شرکت یزدپولیکا جلسه ای مشترک با مهندس متوسلیان برگزار کردند.در این نشست صحبت هایی پیرامون فرصت های صادراتی کشور تاجیکستان در حوزه لوله و اتصالات upvc مطرح شد و در ادامه از قسمت […]