۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از شرکت یزدپولیکا

بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از شرکت یزدپولیکا صبح روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت، جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی‌ ساختمان استان یزد از شرکت یزدپولیکا بازدید کردند. در این بازدید، ابتدا پرزنتی تحت عنوان “نقش و اهمیت تأسیسات فاضلاب در ساختمان ها” توسط کارشناسان شرکت یزدپولیکا ارائه گردید و در ادامه، […]

بازدید دانش آموزان هنرستان عباس ابن علی (ع) تفت از شرکت یزدپولیکا

بازدید دانش آموزان هنرستان عباس ابن علی (ع) تفت از شرکت یزدپولیکا صبح روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، جمعی از دانش آموزان رشته تأسیسات هنرستان عباس ابن علی (ع) شهرستان تفت از شرکت یزدپولیکا بازدید کردند. در این بازدید ابتدا هنرآموزان در سالن کنفرانس شرکت یزدپولیکا حضور یافتند و توضیحاتی علمی و متناسب […]