نوشته‌ها

شکست لوله‌های pvc
,

حفاظت شده: سیستم‌های مهار اتصال لوله‌ها در نصب لوله‌های PVC

یکی از مسائلی که در هنگام نصب لوله‌های PVC در روش بدون حفر گودال بوجود می‌آید: فشار و یا کشش به لوله‌ها است. که برای رفع این مشکل، سیستم‌های مهار اتصالی تهیه شده که می‌تواند در روش نصب دون حفر گودال استفاده و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. در ادامه این …