03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

طراحی لوله کشی آب باران

الف) اطلاعات پيش از طراحی1 )پيش از طراحی بايد اطلاعات كافی از محوطه خارج از ساختمان و چگونگی اتصال لوله اصلی آب باران كه از ساختمان يا ملك خارجميشود به شبكه آب باران شهری، يا چاه جاذب درمحوطه خصوصي ساختمان (يا ملك) يا هر روش دفع ديگر بدست آيد.2 )در صورتی كه دفع آب باران […]

لوله کشی آب باران و اصول اجرای آن

یکی از انواع لوله‌های pvc لوله آب باران می‌باشد که کار اصلی آن هدایت آب باران و جمع‌اوری ان است. زمانی که بارش باران شدت پیدا می‌کند، آب حاصل از آن را که در بام، حیاط‌، نورگیرهایی که فاقد سقف هستند و یا حیاط خلوت جمع‌آوری می‌شود، دفع کرده و به سیستم مشترک فاضلاب هدایت […]