03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قوطی کلید – وینباکس WINBOX

مشخصات محصول WINBOX دارای فریم ، رابط و درپوش شفاف نیز می‌باشد. استاندارد INSO 11215 :ایران IEC 61386 :اروپا طول عرض عمق حوزه کاربردی 7 7 5 برقی