03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله برقی PVC -U شاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس

مشخصات لوله برقی PVC -U شاخه 6 متری یک سر کوپله سوپر فلکس استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا قطر(mm) ضخامت(mm) رنگ 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی 20 2 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی 20 2.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی 25 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی 25 1.9 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی 25 2.8 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید/آبی 32 1.8 […]