03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زانو خم دستی برقی

مشخصات 37 و 42 سانتیمتر 90 درجه استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت (mm) رنگ 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 32 1.8 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 40 2.3 طوسی 50 2.4 طوسی 63 3 طوسی

رابط دستی برقی

مشخصات رابط دستی 12 سانتیمتری دو سر کوپل استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت (mm) رنگ 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 32 1.8 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 40 3.2 طوسی

بوشن فابریک برقی

مشخصات فابریک استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت(mm) رنگ 20 2.2 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 25 2.3 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 32 2.3 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

کپ و درپوش دومنظوره

مشخصات استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا قطر(mm) رنگ 32 طوسی، نارنجی، قرمز، سفید

کپ و درپوش برقی

مشخصات افزایش سرعت و سهولت در اجرا توسط مجریان جایگزین مناسب به جای چسب برق برای مسدود کردن لوله ها قبل از اتمام لوله کشی وزن سبک، نصب آسان،حمل و نقل راحت به جهت بسته بندی مناسب افزایش ایمنی سیستم تأسیسات برقی، با جلوگیری از ورود خاک،سنگریزه،سیمان و… قبل از شروع سیم کشی مقاوم در […]

زانو خم عصایی

مشخصات استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا مشخصات سایز ضخامت(mm) رنگ 90 درجه 62 cm 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید 90 درجه 132 cm 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

زانو خم فابریک برقی

مشخصات زانو خم بلند 90 درجه استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز ضخامت رنگ 20 1.5 طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید

تبدیل برقی

مشخصات استاندارد INSO 11215-21 :ایران IEC 61386-21 :اروپا سایز قطر داخلی قطر خارجی 25*20 25.1 20