03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله آنتی یووی H-Vent

مشخصات شاخه 1/8 متری یک سر کوپله استاندارد INSO 9119-1 :ایران BS EN 1329-1 :اروپا قطر(mm) حوزه کاربرد ضخامت(mm) 63 B 3 90 B 3 110 B 3.2 125 B 3.2 160 B 3.2