همه چیز درباره توری اکسترودر

همه سیستم‌های اکستروژن دارای توری اکسترودر هستند که مذاب از آن‌ها عبور می‌کنند و سبب بهبود پخت و همچنین فیلتراسیون نهایی مواد می‌شوند. اما از طرف دیگر همین توری‌ها می‌توانند سبب نوسان در تولید، افزایش فشار پشتی و دمای مذاب و حتی گاهی کاهش خروجی شوند. توری‌های اکسترودر به واسطه صفحه نگهدارنده‌ای که دارای شکاف […]