03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بست و تكيه گاه

حدود دامنه كاربردطراحی، انتخاب مصالح، ساخت و نصب بست و تكيه گاه برای لوله كشی های زير بايد طبق مقررات انجام گيرد.الف) لوله كشی توزيع آب مصرفی ساختمانب) لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمانپ) لوله كشی هواكش فاضلاب بهداشتی ساختمانت) لوله كشی آب باران ساختماننكات عمومیبست و تكيه گاه بايد براي نگهداری لوله و ديگر اجزاي […]

لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

دريچه بازديدالف) به منظور بازديد و رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضلاب در نقاط زير بايد دريچه بازديد نصب شود :1 )در بالاترين نقطه هر شاخه انشعاب افقی2 )در محل تغيير امتداد لوله های افقی فاضلاب، در صورتی كه زاويه تغيير جهت لوله بيش از 45 درجه باشد؛3 )در پايين ترين قسمت لوله قائم فاضلاب، […]

شبکه های لوله کشی آب و فاضلاب

در صورت موجود و در دسترس بودن شبكه لوله كشی آب شهری، لوله كشی توزيع آب مصرفی ساختمان، بايد به اين شبكه متصل شود و آبمورد نياز خود را از آن دريافت كند.الف) موجود و در دسترسی بودن لوله كشي آب شهری به اين معنی است كه از سازمان مسئول آب شهری استعلام شود و […]

لوله کشی آب باران و اصول اجرای آن

یکی از انواع لوله‌های pvc لوله آب باران می‌باشد که کار اصلی آن هدایت آب باران و جمع‌اوری ان است. زمانی که بارش باران شدت پیدا می‌کند، آب حاصل از آن را که در بام، حیاط‌، نورگیرهایی که فاقد سقف هستند و یا حیاط خلوت جمع‌آوری می‌شود، دفع کرده و به سیستم مشترک فاضلاب هدایت […]

همه چیز درباره توری اکسترودر

همه سیستم‌های اکستروژن دارای توری اکسترودر هستند که موادمذاب از آن‌ها عبور می‌کنند و سبب بهبود پخت و همچنین فیلتراسیون نهایی مواد می‌شوند. اما از طرف دیگر همین توری‌ها می‌توانند سبب نوسان در تولید، افزایش فشار پشتی و دمای مذاب و حتی گاهی کاهش خروجی شوند. توری‌های اکسترودر به واسطه صفحه نگهدارنده‌ای که دارای شکاف […]