۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بوشن، اتصالی به ظاهر ساده، ولی بسیار کاربردی می‌باشد که وظیفه آن اتصال بخش نری دو لوله ی کونیک شده در مسیر لوله کشی است.

“بوشن”، نوعی “حلقه واصل” بین دو لوله یا اتصالی استوانه ای شکل با دو سر مادگی است که لوله های هم قطر و هم اندازه را به سادگی به یک دیگر اتصال می‌دهد.

مهمترین ویژگی “بوشن”، اتصال لوله های یو پی وی سی بدون نیاز به حرارت دادن است.

بوشن‌های گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا در دو نوع ساده و ترمز دار و در سایزهای استاندارد تولید می گردند.

مشخصات

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
مشخصاتسایزحوزه کاربردحوزه کاربردضخامت(mm)ضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
فشار قوی40B3***طوسی
فشار قوی50B3***طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار63B3***طوسی
ترمزدار75B3***طوسی
ترمزدار90B3BD34طوسی
ترمزدار110B3/2BD3/28طوسی
ترمزدار125B3/2BD3/24طوسی
ترمزدار160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار200B3/9BD4/94طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار250B4/9BD6/24طوسی – سفید آنتی یو وی