03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سمینار آموزشی «آشنایی با تکنیک ها و روش های نوین آبیاری و استفاده از لوله های upvc » با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزد و شرکت تولیدی صنایع یزدپولیکا روز پنج شنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۶ در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانش و صنعت، در این مراسم، مدیران جهاد کشاورزی استان یزد، مسئولان ترویج کشاورزی، مشاوران، پیمانکاران و جمعی از کشاورزان حضور داشتند.