۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

افزایش سرعت و سهولت در اجرا توسط مجریان جایگزین مناسب به جای چسب برق برای مسدود کردن لوله ها قبل از اتمام لوله کشی وزن سبک، نصب آسان،حمل و نقل راحت به جهت بسته بندی مناسب افزایش ایمنی سیستم تأسیسات برقی، با جلوگیری از ورود خاک،سنگریزه،سیمان و… قبل از شروع سیم کشی مقاوم در برابر سرما و گرما، ضربه،حرارت،آتش با قابلیت نسوز بودن
استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر(mm)رنگ
20طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
25طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید