03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

از همه عزیزانی که همراه همیشگی گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا هستند و از غرفه این مجموعه در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قم بازدید کردند سپاسگزاریم. همراهی شما افتخار ماست