03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

حضور شما بزرگترین سرمایه ماست و امید است که توانسته باشیم میزبان شایسته‌ای برای شما عزیزان در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان باشیم.

۹ الی ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸

همراهی شما افتخار ماست

آسودگی خاطر با محصولات یزدپولیکا

حضور مهندس نرماشیری رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در غرفه گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا و اهدای تندیس نمایشگاه و همچنین مهندس منبتی مدیرعامل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زاهدان