03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

حضور پر رنگ شما در غرفه این گروه صنعتی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران، موجب دلگرمی و تعمیق هرچه بیشتر روابط و مراودات تخصصی میان ما و شما متخصصان صنعت ساختمان و صنعت پی‌وی‌سی شد.

حضور شما بزرگترین سرمایه ماست و امید است که توانسته باشیم میزبان شایسته‌ای برای شما عزیزان باشیم.

قدردان شماییم