03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا به عنوان شرکت تولیدی پژوهش محور، در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار استان، که با شعار: ” پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید” برگزار گردید، آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی و فناورانه خود را به نمایش گذاشت.

بیش از چهار دهه تلاش بر مدار دانش و کیفیت شعاری است که با ارائه این دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه، عملی گردید.