03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رقابت ۴۲ درصدی pvc، ریشه صنعت را می خشکاند / این روند به ضرر مصرف کننده نهایی است

انجمن پس از نامه نگاری های متعدد خطاب به مدیران ارشد و عدم دریافت پاسخ و اقدام عملی، این بار برای نجات صنایع تکمیلی و جلوگیری از بی کاری کارگران واحدهای تولیدی، وزیر صنعت را مخاطب قرار داده و ضمن اظهار نگرانی از روند موجود، پیشنهادهای عملی خود را ارئه داد.

  • موافقت با ابطال معاملات هفته گذشته PVC در بورس کالا
  • افزایش میزان عرضه هفتگی رزین PVC به میزان ۹۰۰۰ تن بصورت نقدی و ۳۰۰۰ تن بصورت سلف تا پایان تلاطمات بوجود آمده در بورس کالا
  • اعمال مکانیزم تنظیم گری موثر در نحوه عرضه و تقاضای رزین PVC و تخصیص سهمیه اختصاصی به صنعت لوله و اتصالات PVC به منظور امکان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در سال رونق تولید

متن کامل: http://pvcas.ir/n2637