03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اگر تولیدکنندگان pvc بتوانند محصولات خود را به مشاوران و طراحان به خوبی بشناسانند، می توانند سهم خوبی را از بازار محصولات پلیمری به خود اختصاص دهند.

مشکل این است که مشاوران و پیمانکاران شناخت صحیحی از لوله و اتصالات pvc ندارند و بنابراین باید ویژگی‌ها و مزایای این نوع لوله و اتصالات و چرایی استفاده از این محصولات برای آنها توضیح داده شود که اگر این شناخت حاصل شود، سهم قابل توجهی از بازار لوله و اتصالات در اختیار محصولات pvc قرار خواهد گرفت.

محصولات pvc مزایای بسیار بیشتری نسبت به سایر پلیمرها از جمله پلی‌اتیلن دارد که از آن جمله هزینه کمتر، دوام بیشتر، سهولت اجرا، سهولت کنترل در زمان اجرا، افزایش سرعت کار و … است و بنابراین اگر این ویژگی‌ها در مقایسه با سایر پلیمرها توضیح داده شود، قطعاً برنده این بازار، لوله و اتصالات pvc خواهد بود.

لوله و اتصالات اورینگی PVC با فشار بالای PM6 و PM10 می تواند با دیگر محصولات پلیمری رقابت بسیار خوبی را داشته باشد و برنده این بازار باشد.

وی همچنین درباره شیوه مقایسه لوله‌های PVC با پلی اتیلن گفت: همیشه یک متر لوله از هر دو نوع را با هم مقایسه می‌کنند که این به نظر من اشتباه است و بهتر است برای مقایسه نحوه اجرای لوله‌گذاری از نقطه A به نقطه B با فشار و دبی مشخص در نظر گرفته شود که در مجموع ویژگی‌ها و مزایای اجرایی هر کدام از انواع لوله‌ها قابل بررسی باشد.