03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مصاحبه خبرگزاری ایفنا با جناب آقای مهندس متوسلیان در نمایشگاه صنعت برق - تهران آبان ماه 1402

پخش ویدیو

در مصاحبه ای که در روز پنجشنبه 25 آبان ماه 1402 در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در غرفه ی شرکت صنایع تولیدی یزدپولیکا با مدیر عامل این مجموعه جناب آقای مهندس متوسلیان انجام شد، ایشان به تشریح تاریخچه این شرکت و مسیر پر فراز و نشیب تولید اما پرافتخار آن برای مجموعه یزد پولیکا پرداختند.