۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لوله كشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

دريچه بازديد
الف) به منظور بازديد و رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضلاب در نقاط زير بايد دريچه بازديد نصب شود :
1 )در بالاترين نقطه هر شاخه انشعاب افقی
2 )در محل تغيير امتداد لوله های افقی فاضلاب، در صورتی كه زاويه تغيير جهت لوله بيش از 45 درجه باشد؛
3 )در پايين ترين قسمت لوله قائم فاضلاب، قبل از زانوی پايين لوله؛
4 )روي لوله اصلي افقی فاضلاب، حداكثر به فاصله 30 متر از يكديگر
5 )روي لوله اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان
لوله كشي فاضلاب بهداشتی ساختمان
ب) اندازه دريچه بازديد
1 )روي لوله كشی فاضلاب، تا قطر اسمی 100 ميلي متر (4 اينچ)، اندازه دريچه بازديد بايد برابر با قطر اسمی لوله فاضلاب باشد.
2 )در لوله كشی فاضلاب با قطر اسمی بيش از 100 ميلي متر، اندازه دريچه بازديد بايد دست کم 100 ميليمتر باشد.
3 )در لوله كشی افقی فاضلاب اصلی ساختمان با قطر اسمي بيش از 200 ميلي متر براي بازديد بايد چاهك آدم رو نصب شود.
درپوش چاهك آدم رو بايد در محل خود كامالا مستقر، پايدار و گازبند باشد.
پ) نصب دريچه بازديد
1 )دريچه بازديد بايد در جايی و به ترتيبی نصب شود كه دسترسی به آن آسان باشد و به سهولت بتوان از آن نقطه با فرستادن فنر، يا
ابزار ديگر، گرفتگی لوله را برطرف كرد . فاصله دريچه بازديد از ديوار مقابلش بايد دست كم 45 سانتی متر باشد.
2 )دريچه بازديد كه روي لوله فاضلاب نصب مي شود بايد با واشر مناسب و پيچ و مهره كامالا آب بند و گازبند شود تا فاضلاب از
آن نقطه به داخل ساختمان نشت نكند و گازهاي داخل لوله به فضاهاي داخل ساختمان نفوذ پيدا نكند.
3 )اگر لوله افقي يا قائم در اجزای ساختمان دفن شود دسترسی به دريچه بازديد بايد با نصب يك دريچه كه تا سطح تمام شده كف يا
ديوار ادامه دارد، امكان پذير شود.
4 )دريچه بازديد بايد عمود بر لوله يا طوري روي لوله فاضلاب قرار گيرد كه با باز كردن دهانه آن امكان بازديد و تميز كردن لوله
در امتداد جريان فاضلاب فراهم باشد.
5 )اگر دريچه بازديد در محلي نصب شود كه احتمال يخ زدن آب داخل لوله باشد، بايد آن را در برابر يخ زدن حفاظت كرد.
6 )نصب دريچه بازديد در فضاهای تهيه مواد خوراكی (مانند نانوايي، قصابي، شيريني پزي و فضاهاي پخت و پز) مجاز نيست.
منبع: مبحث 16 مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *