03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

✔  فاضلاب چیست و انواع فاضلاب کدامند؟ 

✔ چشم انداز تولید پی وی سی 

✔  جهت یابی بازارهای انرژی و محصولات پتروشیمی با تراز دلار

 

عضویت در نشریه

مقالات

مقاله 1

فاضلاب چیست و انواع آن کدامند؟

مقاله 2

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی عیب پرش جریان در قطعه بوشن 63 تولید شده به روش تزریق پلاستیک 

سایر نشریات