03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
سه راه خم ۸۷/۵ درجه مطابق با استانداردهای اروپایی به گونه طراحی شده است که اختلاف زاویه ۲/۵ درجه نسبت به ۹۰، باعث شیب بندی تاسیسات از محل اتصال می شود و فاضلاب سریعتر حرکت می کند.
در رایزرهای عمودی، گاهی اوقات در اجرا محدودیت ارتفاع پدید می آید ، در این مواقع از سه راه ۸۷/۵ درجه استفاده می شود.

ویژگی‌ها:

  • اجرای آسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضلاب
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  • عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال
  • سطح صاف و صیقلی
  • کاهش هزینه های نصب
  • کاهش تعداد اتصالات بکار رفته
  • مقاوم در برابر تغییر شکل هنگام اجرا

مشخصات

سه سر کوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی