03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور برگزیده و موفق به دریافت تندیس طلایی و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن شد.گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور برگزیده و موفق به دریافت تندیس طلایی و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن شد.

در مراسم روز ملی صنعت و معدن که دهم تیرماه سال جاری با حضور آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مهندس مدرس خیابانی سرپرست وزرات صنعت،معدن و تجارت و دیگر مقامات کشوری برگزار گردید، از گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا به عنوان واحد نمونه صنعتی تجلیل شد و این گروه تولیدی مفتخر به دریافت تندیس طلایی و لوح تقدیر از این مراسم گردید.

کسب این افتخار، برگ زرین دیگری را به افتخارات این مجموعه صنعتی اضافه نمود که جز با همکاری یکایک شما همراهان همیشگی میسر نبود.