03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

در این برنامه که با هماهنگی پارک علم و فناوری برگزار گردید،منتخبی از شرکت‌های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد،شرکت شهرک های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تعدادی از مشاورین و اعضای کلینیک مشاوره کسب و کار یزد و برخی اساتید دانشگاه حضور داشتند.

در این رویداد کارشناسان و مدیران شرکت یزد پولیکا به ارائه نوآوری‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی این گروه تولیدی و فعالیت‌های بخش R&I (تحقیق و نوآوری) این شرکت در حوزه محصولات و خدمات، پرداختند و در ادامه شرکت‌های حاضر نیز با معرفی خود، محصولات و توانمندی‌های قابل عرضه مرتبط با نیازهای این گروه تولیدی را تشریح نمودند.

دکتر لطفی رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز با بیان نقطه نظرات خود بر تعامل بیشتر صنعت و شرکت‌های فناور و دانش بنیان و حمایت از تداوم این برنامه‌ها تاکید نمود.

در پایان مهندس متوسلیان مدیرعامل گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا، با جمع‌بندی مباحث مطرح شده بر آمادگی این شرکت برای همکاری و تعامل با دانشگاه و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و سایر افراد و تیم های خلاق و نوآور تاکید نمود.