03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

✨برگزاری یک جشن خاص در یزدپولیکا

✨ایجاد انگیزه و بررسی مداوم عملکرد کادر فنی و تخصصی گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این گروه صنعتی طی سال‌های اخیر است.

✨در همین راستا، بخش منابع انسانی یزدپولیکا در یک برنامه‌ریزی زمانی و محتوایی مشخص اقدام به بررسی عملکرد یک به یک نیروهای این گروه صنعتی می‌کند.

✨روند این بررسی عملکرد به گونه‌ای که در بازه‌های زمانی مشخص، عملکرد اعضای کادر فنی، متخصصان و کارگران زیر ذره‌بین شاخص‌های تخصصی می‌رود و شاخص عملکرد آنها استحصال می‌‌شود و از بهترین نیروها با بهترین عملکرد در بازه‌های زمانی تقدیر و تشکر می‌شود.

✨این هفته در گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا جشنی خاص برگزار شد، برای تقدیر از نیروهایی که دارای بهترین شاخص‌ها در عملکرد خود بودند.

✨این اقدام در راستای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ایجاد انگیزه مضاعف برای آنها در جریان روند تولیدی انجام شده و مشارکت بالای کادر فنی این شرکت در بررسی تخصصی عملکرد نشانی از پوپایی خط تولید دارد.

✨یزد پولیکا با اتخاذ سیاست‌های این چنینی، سعی در رساندن کالای تولیدی خود با بالاترین کیفیت و درجه استاندارد به مشتریان خود دارد.