03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اهداف برگزاری این دوره:

۱- افزایش دانش فنی فعالان و مجریان تاسیسات ساختمان

۲- انتقال دانش و تبادل تجربیات

۳- آشناکردن فعالان حوزه ی ساختمانی با جدیدترین متد اجرایی