03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اهداف برگزاری این دوره:

  • افزایش دانش فنی فعالان و مجریان تاسیسات برق ساختمان
  • انتقال دانش و تبادل تجربیات بین شرکت و مجریان محترم برق
  • آشناکردن فعالان حوزه ی برق ساختمان با جدیدترین متد اجرایی و کاربردی