03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان آتش نشانی، علت شروع آتش سوزی، اتصالی سیم های برق در پشت بام برج بوده و به دلیل استفاده از داکت های آتش گیر در رایزرها، آتش سوزی به سایر طبقات برج سرایت کرده است.

نگاهی به آتش سوزی های سریالی در ساختمان های بلندمرتبه ایران ( همچون: برج سلمان مشهد، برج پارامیس تهران و رامیلای چالوس) بیانگر این نکته می باشد که عدم توجه کافی به استفاده از مصالح و متریال های ضد اشتعال در تأسیسات ساختمان، بالاخص در رایزرهای اصلی آپارتمان های چند طبقه، می تواند هزینه های جبران ناپذیری را به سازه های شهری تحمیل نماید.

لوله و اتصالات UPVC، به دلیل ویژگی خودخاموش شوندگی و ضد اشتعال بودن، همچنان از جایگاه ویژه ای در کشورهای صنعتی برخوردار است و علاوه بر انتخابی هوشمندانه، می تواند تضمینی مطمئن برای ایمنی تأسیسات برق و مکانیک ساختمان های بلندمرتبه کشور باشد