03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مبنا قرار دادن فروش ماه های گذشته برای تخصیص مواد اولیه در آینده تصمیم نادرستی است. باید به این پرسش پاسخ داد در چه کشوری این نوع سیستم وجود دارد که گذشته را اساس آینده قرار دهند؟

عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصالات پی وی سی درباره تاثیر تحریم های جدید آمریکا در حوزه عمران و تاثیر آن بر صنعت ساختمان به خبرنگار انجمن گفت: هدف این تحریم بیشتر پروژه های خاص عمرانی است و باید منظور آمریکا را از بخش ساختمان بدانیم.

وی ادامه داد: صنعت ساختمان در ایران به شیوه سنتی است و در حال حاضر این صنعت در رکود قرار دارد و از سویی هم شاهد کوچک تر شدن اقتصاد در سال اخیر بوده و این روند هم در سال آینده تداوم خواهد داشت. بر این اساس باید برای برون رفت از این وضعیت به موضوع صادرات فکر کرد.

متوسلیان در همین ارتباط تصریح کرد: متاسفانه موضوع صادرات، ساز و کار دیپلماسی اقتصادی خود را می خواهد که حل این موضوع نیز در دست دولت است.

این تولید کننده در پاسخ به این پرسش که موضوع تحریم ها هم بازارهای صادراتی را تحت تاثیر قرار داده و چشم انداز این حوزه هم خاکستری است، با توجه به این موضوع رکود اقتصادی تا چه مقطعی وجود دارد، گفت: رشد منفی ۶ درصدی سال گذشته و ۹٫۶ درصدی بخش صنعت در سال جاری که صندوق بین المللی پول اعلام کرد نشان دهنده کوچکتر شدن اقتصاد است؛ باید توجه داشت راهکارهای این موضوع در دست بخش خصوصی نیست.

مدیر عامل شرکت یزد پولیکا عنوان کرد: در این شرایط هم اندیشی بخش های دولتی و خصوصی امری ضروری است و باید با انتخاب الگویی تجربه شده و موفق در دنیا بتوانیم این مقطع را پشت سر بگذاریم. متاسفانه شواهدی برای انجام این کار در دولت مشاهده نمی شود و هر روز ما دچار رفع چالش های روزانه هستیم. در این شرایط تولیدکنندگان به روزمره گی مبتلا شده و با این روش نمی توان به اقتصاد پویایی دست یافت.

وی در پاسخ به این نقد که چرا در این شرایط بخش خصوصی چشم به حمایت های دولتی دارد و خود بخش خصوصی استراتژی مستقلی بدون اتکا به دولت را را در پیش نمی گیرد، گفت: به طور مثال پایه کار ما در این حوزه تامین مواد اولیه است، هنگامی که این موضوع به روش درست اجرا و یا قیمت گذاری نمی شود و یا بر اساس نظر صنعت تولید و عرضه نمی شود، این حوزه دچار مشکل می شود. در اردیبهشت ماه سال جاری مدیران دولتی تصمیماتی را اتخاذ کردند که پس از ۲ ماه تولیدکنندگان را برای رفع مشکلات آن فراخواندند که آثار نامطلوب آن پس از دو سال در صنعت آشکار می شود.

وی ادامه داد: به طور مثال همین طرح «افق» که ما در ابتدا با آن مخالف بودیم و دوباره با آن مخالفت کردیم، با این وجود آن را اجرا کردند. اگر امروز بر اساس فصلی تولید وجود ندارد، آمار فروش کاهش می یابد و همین آمار اندک فروش، مبنایی برای اجرای تصمیات بعدی همچون تخصیص مواد اولیه ۳ ماه آینده می شود، باید به این پرسش پاسخ داد که کدام کشور چنین مبنا و سیستم تصمیم گیری دارد که گذشته را مبنای آینده قرار دهند. این از تصمیمات نادرستی است که متاسفانه از سوی برخی از مسئولان که حتی یک سال در صنعت هم تجربه ندارند، گرفته می شود.

متوسلیان گفت: موضوع تحریم ها آثار مخرب خود را در هر کشوری دارد اما باید به مردم ایران درود فرستاد که در چنین شرایطی مقاومت می کنند و به برگزاری رویدادهای مختلف و نمایشگاه های متعدد می پردازند. برخی از موانع ساختاری بوده و در اختیار بخش خصوصی نیست.

متوسلیان در باره نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق گفت: نمایشگاه تنها برای ملاقات و انجام پرسش و پاسخ است. برخی هم که پروژه هایی جهت اجرا دارند، مشاهده می شود که خود پیمانکاران هم دچار مشکلاتی مانند انجام تایید تعهدهای آتی هستند و پروژه ها دچار اختلال می شود.