03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و هنر از شرکت یزد پولیکا

صبح روز شنبه دوازدهم اسفند، جمعی از دانشجویان رشته‌های مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و طراحی صنعتی دانشگاه علم و هنر از شرکت یزدپولیکا بازدید کردند.

در طول بازدید توضیحاتی در خصوص فرآیند کارخانه، نحوه طراحی و بهینه‌سازی قطعات در جهت ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان ارائه شد، همچنین در قسمتی از این بازدید مدیر عامل شرکت یزدپولیکا، با دانشجویان دیدار و ضمن تشویق دانشجویان به حضور در بازدیدهای علمی، امکان همکاری در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد. این همکاری‌ها شامل جذب نیروی کار، انجام پروژه‌های کارخانه، جذب کارآموز و کارورز، و انجام بازدیدهای علمی می‌شود.
در پایان این بازدید، دانشجویان از نمایشگاه شرکت یزدپولیکا و آزمایشگاه پارس سنجش نیز دیدن نمودند.