03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

در همایش بزرگداشت روز صادرات استان یزد گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا به ‌عنوان صادر کننده نمونه استان در سال ۱۳۹۸ انتخاب گردید

در متن تبریک آقای مهندس طالبی استاندار یزد به آقای مهندس متوسلیان آمده است:
رشد و توسعه صادرات و سرفرازی میهن عزیزمان مرهون تلاش‌های بی‌وقفه، گسترده و هوشمندانه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی است که دانش و عمر گرانسنگ خود را سرمایه ای برای سربلندی ایران عزیز اسلامی و ایجاد بستر مناسب در راستای تحقق راهبرد رونق تولید و شادکامی ملت قرار داده اند. بی تردید انتخاب جنابعالی به عنوان صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۸ بیانگر توانایی‌ها و قابلیت‌های ارزشمندتان می باشد.