لوله های آب باران
نام محصولمشخصات
لوله PVC-U آب باران شاخه 6 متری یک سر کوپله

استاندارد

ایراناروپا
INSO 12142-1BS EN 12200-1
قطر (mm)ضخامت (mm)
۵۰۱/۲
۶۳۱/۳
۷۵۱/۵
۹۰۱/۸
۱۰۰۱/۸
۱۱۰۲