قوطی کلید – وینباکس WINBOX

نام محصول
قوطی کلید (وینباکس)

محصول WINBOX دارای فریم ، رابط و درپوش شفاف نیز می‌باشد.

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119_1IEC 61386

مشخصات محصول

طول (cm)عرض (cm)عمق (cm)حوزه کاربردی
775برقی