۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

مطابق استاندارد بین‌المللی
ASTM F2158
قطر(mm)رنگ
50طوسی