03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جهت ایجاد انشعاب دلخواه با زاویه مناسب، در سیستم لوله کشی، تولید گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا

ویژگی‌ها:

  • اجرای آسان و سریع‌تر شبکه لوله کشی فاضلاب
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  • عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال
  • سطح صاف و صیقلی
  • کاهش هزینه‌های نصب
  • کاهش تعداد اتصالات بکار رفته
  • مقاوم در برابر تغییر شکل هنگام اجرا

مشخصات

دو سرکوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
32B3***طوسی
63B3***طوسی
75B3BD34طوسی
90B3BD34طوسی
110B3/2BD3/24طوسی
125B3/2BD3/24طوسی
160B3/2BD44طوسی – سفید آنتی یو وی
200B3/9BD4/94طوسی – سفید آنتی یو وی
250B4/9BD6/24طوسی – سفید آنتی یو وی