03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ویژگی‌ها:

  • اجرای آسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضلاب
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  • عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال
  • سطح صاف و صیقلی
  • کاهش هزینه های نصب
  • مقاوم در برابر تغییر شکل هنگام اجرا

مشخصات

دو سر کوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)SNرنگ
50B3***طوسی – سفید آنتی یو وی
63B3***طوسی
110B3/2BD3/24طوسی